Etiketten  Digitale prints  Roll up's
 Stempels  Kleefletters  
 Draagtassen  Drukwerk  
 Bedrukte kalender  Relatie geschenken  
 Immoborden  Bedrukte Linten  

onze producten

 Etiketten
 Stempels
 Draagtassen
 Bedrukte kalender
 Immoborden / Makelaarsborden
 Digitale Prints
 Kleefletters
 Drukwerk
 Relatie geschenken
 Bedrukte linten
Loading
FEGO bvba
Bleekhofstraat 15
2018 Antwerpen
T: 00 32 (0)3 235 83 36
F: 00 32 (0)3 235 83 20
EMAIL: info@fego.be
 

Algemene verkoopvoorwaarden

 
Algemene verkoopsvoorwaarden

Al onze facturen zijn contant betaalbaar in Antwerpen. Iedere vertraging in de betaling brengt voor de koper de verplichting mede van rechtswege en zonder ingebrekestelling, en intrest te betalen van 1 % per maand, en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding. Bij wanbetaling zal het bedrag der factuur verhoogd worden met een aangenomen schadeloosstelling van 20 % met een minimum van 50 euro, onverminderd de gerecht- en uitvoeringskosten, en dit na ingebrekestelling per aangetekend schrijven.

Indien de koper geen drukproef gevraagd heef dan beschouwt hij het geleverde drukwerk in orde en kunnen mogelijke drukfouten geen aanleiding geven tot weigering der drukwerken. Alle klachten dienen ons overgemaakt per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na levering. Te late levering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding. Alleen de rechtbank van Antwerpen is bevoegd.
 

Design and Hosting by dr770

Plastic tassen - Papieren tasjes - Papieren draagtassen

Untitled Document